Najlepsze instalacje elektryczne

Projektowanie instalacji elektrycznych

Głównym profilem firmy jest projektowanie instalacji elektrycznych, dzięki zdobytemu doświadczeniu od 1994 roku jesteśmy w stanie wykonać każdy projekt od instalacji w pomieszczeniach domowych po instalację w Szpitalach, Bankach, itp.

Oferta1. Projektowanie instalacji i sieci nn i SN. Firma ELNAU specjalizuje się w projektowaniu instalacji elektrycznych. Rocznie wykonujemy ok. 100 projektów. Opracowujemy projekty instalacji elektrycznych na potrzeby każdej inwestycji, zarówno budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, energetycznego, sportowego, szkolnictwa, biurowego, oświetlenia ulic oraz służby zdrowia. W ramach nadzoru budowlanego czuwamy nad realizacją Państwa inwestycji.

Zakres prac projektowych jest dość szeroki są to między innymi:

• Szpitale
• Szkoły
• Sale gimnastyczne i boiska sportowe
• Pływalnie
• Przemysł
• Obiekty handlowe i gastronomiczne
• Budynki mieszkalne
• Sieci i przyłącza nn i SN
• Oświetlenie zewnętrzne placów i ulic
• Terminale kontenerowe
• Stacje transformatorowe
• Banki i biurowce2. Nadzory inwestorskie w zakresie instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych i sieci nn i SN

3. Przeglądy i pomiary elektryczne okresowe instalacji w budynkach i oświetlenia ulicznego. W ramach przeglądu wykonujemy pomiary: rezystancji przewodów, rezystancji kabli, pomiary skuteczności wyłączeń, natężenia oświetlenia, przeglądy rozdzielnic, badanie wyłączników RCD, badanie uziomów, instalacje odgromowe i połączenia wyrównawcze, obsługa, konserwacja stacji transformatorowych oraz agregatu prądotwórczego.

4. Kosztorysy branży elektrycznej.

5. Kierowanie robotami elektroinstalacyjnymi.

6. Wykonawstwo i konserwacje instalacji w małych i średnich obiektach.

7. Ozonowanie, odkażanie ozonem samochodów i pomieszczeń w budynkach.